Support

All the support you need for your ES-CAM4A

Specifications

Dimensions

Ø 8.5 cm, H: 11.4 cm

Weight

10 g

Appearance

Glossy

Material

Resin

Compatibility

Cosmic LED / Cosmic+

#دزدگیر #دزد_گیر #تجهیزات_امنیتی #ایتایگر #هوشمند_سازی #خانه _هوشمند #etiger#smarthome#makesmart# burglaralarm

In the box

Cover Glossy

x1

Cover Glossy

موجود در 9 رنگ

Cover Glossy ساده ترین راه برای سفارشی کردن کیهانی LED و Cosmic + است.
Cover Glossy در 9 رنگ موجود است.

#دزدگیر #دزد_گیر #تجهیزات_امنیتی #ایتایگر #هوشمند_سازی #خانه _هوشمند #etiger#smarthome#makesmart# burglaralarm

نصب آسان

نصب فوق العاده سریع
طراحی شده به خصوص برای سفارشی کردن نور کیهانی خود، هیچ چیز ساده تر از نصب پوشش نیست

#دزدگیر #دزد_گیر #تجهیزات_امنیتی #ایتایگر #هوشمند_سازی #خانه _هوشمند #etiger#smarthome#makesmart# burglaralarm

براق است!

ساخته شده از رزین های با کیفیت بالا
پوشش از رزین با کیفیت بالا ساخته شده است و به پایان براق می آید برای تکمیل چراغ کیهانی به کمال

ترکیب و مطابقت

موجود در 9 رنگ

error: Content is protected !!